Järvilaskentaa, Kodesjärvi, Isojoki, 11.5.2023
Weblokit
Päivän valjettua ja kylmän yön aiheuttaman väreilyn hieman heikettyä, laskemaan Kodesjärven pesimälinnustoa. Tänä vuonna toistetaan viime vuonna tehty laskenta. Menneen talven aikana järven eteläpäätä oli kunnostettu. Aluetta oli ruopattu  ja rakennettu kolme tekosaarta. Lisäksi kohtalaisen paljon poistettu myös umpeenkasvun jälkiä. Järvellä on käynnissä myös särkikalojen tehokalastusta.

Laskenta tänään maista käsin, neljästä eri pisteestä. Ei toistaiseksi mitään kummempia huomioita viime vuoteen verrattuna. Järvellä pari kaakkuria, jotka tainneet tulla muualta. Laulujoutsenia tänä vuonna vain yksi pari. Kurkia kolme paria. Pikkutikka samassa lehdossa, kuin viime vuonna. Parin viikon päästä taas uudelleen.


Kodesjärven uimaranta

Yksi parhaiten hoidetuista kaffepaikoista on Kodesjärven uimaranta.


Kakkoisranta

Kaakkoiskulman rantaluhtaa. Siististi kunnostettu, kun paljoa ei jälkiä näkyvissä.


Ruoppaustie eteläpäässä

Eteläpään metsikköön on jo viime kesänä rakennettu hoitotoimenpiteitä varten kantava soratie.


Ruoppauskohta ja laskuoja

Soratien päässä kunnostettu alue. Kuvan keskellä järven laskuoja. Puita voisi ehkä vielä poistaa? Kuva suuremmaksi klikkaamalla.


Ruoppausmassoja pellolla

Hoitotyön ruoppausmassat oli kerätty läheiselle pellolle. Pari metriä korkeutta ja 100x100m alue. On siinä materiaalia.


Luoteiskulman rantaluhta

Kodesjärven pohjoispää on ennallaan, eikä niin umpeenkasvanut, kuin eteläpää.


Linja-auto metsässä

Paluumatkan huomioita rantametsästä. Ei ihan viime aikoina ajettu vuoro.


Sivuston facebook sivu

Kodesjärvi, Isojoki, Finland, 11.5.2023
Weblokit
Copyright (c) 2023  Antti J. Lind