Merimetsojen pesälaskentaa, Kiili, Kritiinankaupunki, 29.6.2023
Weblokit
Täman vuoden viimeisen kolonian laskenta. Kolonia sijaitsee Kristiinankaupungin Kiilin edustalla. Kolonia koostuu kahdesta osasta, joista toinen on lähellä Kiiliä ja toinen pohjoisempana Skaftungin suunnassa. Pohjoisempi kolonian osa ei ollut tänä vuonna asuttuna. Paikalla oli keväällä joitakin tunnustelijoita, mutta pesintää ei todettu. Eteläisempi kolonian osa pesi kahdella vanhalla luodolla ja lisäksi yhdellä uudella luodolla. Huhun mukaan paikalla on tapahtunut laitonta häirintää, mutta tarkempia tietoja ei ole saatavilla.

Pohjoisemmalla osalla pesi vuonna 2022 vain 7 paria, eteläisemmällä osalla 1427 paria. Tänä vuonna eteläisemmällä kolonian osalla pesittiin siis kolmella luodolla. Uutena Peterkobban, aivan Kiilin satamalahden edustalla. Kolonian pääluoto on edelleen Norrgåsin, vaikkakin sen parimäärä on romahtanut vuodessa 405 pariin. Syynä todennäköisesti häirinnät ja merikotkat, joita alueella on runsaasti. Kolonia eteläisellä osalla pesi tänä vuonna yhteensä 504 paria.


Peterkobban ja Kiili

Peterkobbanin pesät ovat vielä kaikki puissa. Taustalla näkyy Kiilin vierasvenesatama.


Muut kolonian pesäluodot

Kolonian eteläosan muut luodot: Norrgåsin, Sandkobban ja Mellanberget.


Norrgåsinin pesät

Merimetsojen pesiä Norrgåsinilla. Suurin osa oli keskittynyt saaren eteläpäähän.


Mellanberget

Mellanbergetissä ei näkynyt tuoreita jälkiä pesinnästä. Keväällä on voinut olla aloittavia pareja, mutta nyt hävinneet.


Sandkobban

Sandkobban ylhäältä nähtynä. Saaren itäosa kertonee nimen.


Sandkobban

Suurin osa Sandkobbanin pesistä. Ne keskittyvät pienelle alueella.


Ja maihin...

Ja maihin...Sivuston facebook sivu

Kiili, Kristiinankaupunki, Finland, 29.6.2023
Weblokit
Copyright (c) 2023  Antti J. Lind